Privacyverklaring

Hierin leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we ermee doen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Snel naar:

 1. Algemeen
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Beveiligen en bewaren
 5. Websites van derden
 6. Minderjarigen
 7. Inzage en wijzigen van uw gegevens
 8. Autoriteit persoonsgegevens
 9. Wijzigingen in deze privacyverklaring


Algemeen

Wanneer u onze website bezoekt, kan Kostenservice persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partiun, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partiun om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partiun die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactmogelijkheden.
 • E-mail: Via het contactformulier op onze website of door te mailen naar mail@kostenservice.nl
 • Post: Kostenservice, Laan Corpus den Hoorn 300, Postbus 11073, 9700CB, Groningen (Nederland)

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer u deze website bezoekt of u aanmeldt voor onze dienstverlening, kan u worden gevraagd om informatie over zichzelf te verstrekken zoals uw e-mailadres, naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website. Daarenboven bewaren we informatie die u op de website achterlaat als ook e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • naam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gegevens over u gebruik van diensten en producten die u invoert als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening
 • gegevens over uw huidige contract die u invoert als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening
 • geslacht
 • IBAN/bankrekeningnummer
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • adresgegevens
 • gegevens over uw energieverbruik (indien u uw 'bespaarbelofte' wil laten berekenen in onze aanmeldstraat of in uw persoonlijke omgeving)
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
 • om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze dienstverlening en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om uw aanmelding te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails.
 • om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde producten of diensten. Zo geven we u gegevens door aan de leverancier/aanbieder om uw aanvraag van dat product of die dienst, in behandeling te kunnen nemen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als u zich heeft aangemeld voor onze dienstverlening kun u inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
 • E-mail: Via het contactformulier op onze website of door te mailen naar mail@kostenservice.nl
 • Post: Kostenservice, Laan Corpus den Hoorn 300, Postbus 11073, 9700CB, Groningen (Nederland)
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2020

Koekje?

Kostenservice maakt gebruik van cookies.

Kostenservice maakt gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Door verder gebruik te maken van kostenservice.nl stemt u in met het plaatsen en uitlezen van cookies op onze website. U kunt altijd weer de cookie-instellingen wijzigen.
Cookies op onze website
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
Analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.
Cookies voor social media
Met deze cookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en recensies lezen.
Cookies voor gerichte reclame
Deze cookie worden gebruikt om getoonde advertenties af te stemmen op je interesses, zowel op Kostenservice.nl als op andere websites.